Vilkår for anvendelse af brugerkonto

Sidst redigeret: 2024-02-17 14:25:24

Jeg medgiver hermed at at være indforstået med nedenstående vilkår for anvendelsen af erhvervsidentiteten.

  • At jeg ved aktiveringen af erhvervsidentiteten oplyser fyldestgørende og retvisende identifikationsinformationer
  • At jeg ikke deler erhvervsidentiteten med andre
  • At jeg holder kodeord og andre loginmidler tilknyttet erhvervsidentiteten fortrolig
  • At jeg omgående spærrer erhvervsidentiteten, eller at jeg skifter kodeord og andre loginmidler, ved mistanke om at erhvervsidentiteten er blevet kompromitteret
  • At jeg omgående anmoder om at få min erhvervsidentitet genudstedt hvis de tilknyttede identitetsdata (fx personnummer) har ændret sig siden udstedelsen

Jeg medgiver samtidig at jeg er bekendt med kommunens informationssikkerhedspolitikker, og følger disse, og at jeg er ansvarlig for løbende at holde mig opdateret omkring ændringer i informationssikkerhedspolitikken.

Endeligt er jeg bekendt med at jeg kun må anvende erhvervsidentiteten i forbindelse med mit arbejdsmæssige hverv i Egedal Kommune.