Privatlivspolitik

Sidst redigeret: 2024-02-17 14:25:24

Her kan du læse hvordan Egedal Kommune behandler dine personoplysninger i OS2login og om de rettigheder, du har ifølge databeskyttelsesforordningen.

Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Dine personoplysninger indsamles alene for at understøtte funktionaliteten i OS2login. Der registreres ingen unødige oplysninger om dig, og dine oplysninger anvendes kun til arbejdsmæssig brug i OS2login løsningen.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1, litra a, b og e., samt data databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Nedenstående oplysninger behandles i forbindelse med OS2login

  • Almindelige personoplysninger (f.eks. navn og e-mail)
  • CPR-nummer, status
  • Transaktionsdata (f.eks. data om hvornår der skiftes adgangskode)

Opbevaring af dine personoplysninger
Data opbevares så længe du har en aktiv bruger i OS2login. Data bliver slettet 13 måneder efter spærring af din bruger.  

Dine rettigheder
Når Egedal Kommune behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder, som har til formål at sikre åbenhed om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet.

Du har følgende rettigheder: 

  • Retten til at blive oplyst om en behandling af dine personoplysninger. Denne oplysning skal indeholde informationer, der giver dig et overblik over, hvordan kommunen anvender dine personoplysninger og skal ske forud for indsamlingen af oplysningerne. 
  • Retten til at få urigtige eller mangelfulde personoplysninger berigtiget
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet. Når dine personoplysninger behandles af en offentlig forvaltning som Egedal Kommune, er det begrænset, hvad kommunen kan slette af oplysninger. Det er for at sikre retssikkerheden, at det er muligt at dokumentere, hvordan kommunen har sagsbehandlet, og på hvilken baggrund kommunen har foretaget vurderinger og truffet afgørelser.    
  • Retten til at gøre indsigelse (blandt andet mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering) 
  • Retten til at anmode om indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig i Egedal Kommune. Tilgå følgende link, hvis du ønsker at se de forskellige muligheder for at søge om indsigt i disse personoplysninger: https://www.egedalkommune.dk/kommune/sagsbehandling-og-klager/indsigtsret/ - Du kan også henvende dig i Borgerservice på Egedal Rådhus.
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)

Dataansvarlig
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Egedal Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der behandles i OS2login. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
CVR 29188386

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til databeskyttelsesforordningen, hvordan Egedal Kommune passer på dine persondata eller oplever, at der ikke passes godt nok på dine persondata i kommunen, kan du henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO’en) på telefon: 2069 1292 – eller send besked her: Send sikker besked

Du kan også sende et almindeligt brev til DPO’en:

Egedal Rådhus
DPO
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Klage
Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen overholdes i Danmark. Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Egedal Kommune behandler dine personoplysninger på.

Du kan klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.datatilsynet.dk